123av看片

123av看片

 其子与温菘甚相似,而俗方无用,惟服食家炼饵之,而不言芦菔子,恐不用也。春夏叶、秋冬根茎并可用。

两时疔出,以醋汤洗之,神效。 颂曰∶有小毒不可食多,多则以生姜解之。

 《肘后方》∶用蔓荆叶不中水者,烧灰和腊猪脂封之。每服二十丸,姜汤下。

痔下血∶子、芸苔子、荆芥子、芫荽子、莴苣子、蔓荆子、萝卜子、葱子等分,以大鲫鱼一个去鳞、肠,装药在内,缝合,入银、石器内,上下用火炼熟,放冷为末。石菖蒲煎汁,或酿或浸,并补虚弱,益精气,去冷风,壮阳道,止目泪,健腰脚。

【集解】弘景曰∶菜,即今以作蒸者。时珍曰∶葱乃释家五荤之一。

盖高阜者,毒外出也。 【主治】目翳及尘物入目,以三、五颗安目中,少顷当湿胀,与物俱出。

Leave a Reply